تقویت اراده ورزشی

 

خواستن و همّت و اراده آن قدر مهم است که گفته شده، خواستن، توانستن است. پس اول باید بخواهید که ورزش کنید

راه کارهای تقویت اراده در ورزش

1. تواناییهای بالفعل و بالقوة خود را بشناسید، دو سوال از خود:الف-به چه ورزشی علاقه دارم؟ب- توانایی انجام کدام ورزش را دارم؟

2. هدف های دراز مدت خود را مشخص کنید،چه می خواهید:سلامت؟استایل خوب؟مقام؟وقت گذرانیو...

3. هدف های فرعی و کوتاه مدت را نیز تعیین کنید.

اگر هدف دراز مدت را بدون هدف های فرعی یا جزیی تر انتخاب کنید، نمی توانید تصمیم بگیرید و لذا ناامید می شوید.

مثال: هدف اصلی: می خواهم شکم شش تکه داشته باشم،   هدف جزیی: برای شکم شش تکه کمی چاقم پس باید ورزش های هوازی انجام دهم

4. از ماه دیگر به باشگاه می روم، یا از هفته دیگر پیاده روی میکنم زمان هایی است که به این زودی ها به سراغمان نمی آیند، از همین حالای حالا استفاده کنید چون بعداً واقعاً دیر است.

5. استواری و پایداری در تصمیم

به گونه ای وقت بگذارید که فقط برای 1 ماه نباشد

6. تنظیم تغذیه

اهمیت تغذیه، حذف خوراکی های مسموم که باعث کار پر مشقت درونی بدن می شوند که مستلزم صرف نیروی عصبی زیادی است. چون اکثر شکست های اراده ناشی از کمی تولید نیروی عصبی است.

7 تنظیم خواب

با خواب مناسب توانائی برای اندیشیدن، احساس و عمل کردن به حداکثر میرسد و فقدان برنامه صحیح خواب سبب فرسوده شدن انسان می شود. افراط و تفریط در میزان خواب هردو مضر است.

8 بررسی وضع خود به طور گاه به گاه

9. تأثیر دوستان:

از افراد و دوستانی که افکار منفی القاء می کنند، دوری کنید و با افراد بلند همّت ارتباط نزدیک داشته باشید.

10.اعتماد به نفس داشته باشید

کلام آخر: هر چه از راه روح وارد شود از عضله ها خارج می شود، پس راه اندیشه با افکار بلند و همّت بالا را باز بگذارید.

 

 

/ 0 نظر / 66 بازدید