تناسب اندام ، بالابردن توان جسمی

مربی ایروبیک و استپ و دستگاه در باشگاه امین

خرداد 91
6 پست
بهمن 90
2 پست